Szkolenia szyte na miarę
Indywidualnie opracowywane programy kursów i szkoleń
Niestandardowe podejście do edukacji zawodowej

Projekt SZKOLENIA FAIR PLAY jest partnerem VCC FUNDATION

Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny VCC

Przeczytaj więcej o VCC Foundation.

Jesteś pracodawcą?

Warto szkolić swoich pracowników, ale czy każdego na to stać? Pomożemy zdobyć środki na szkolenia!

Jesteś pracownikiem?

Potrzebujesz nowej wiedzy lub czujesz się wypalony? Porozmawiaj z pracodawcą o swoich potrzebach szkoleniowych, a środki na ten cel wkrótce się znajdą.

100%!

Możemy zorganizować nawet 100% niezbędnych środków na szkolenie pracowników i pracodawców.

Ponad 12.600 złotych

Maksymalna kwota dofinansowania na jedną osobę na cele szkoleniowe pozwala zaplanować na 2017 rok nawet najbardziej skomplikowany program szkoleń.

Pracodawca (przedsiębiorca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika w ramach UMOWY O PRACĘ) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może otrzymać dofinansowanie dla każdego swojego pracownika w wysokości nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wrzesień 2016 – 4 217 zł). Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na ok. 12 600 zł dofinansowania na osobę.

100% - Mikroprzedsiębiorcy (firmy mniejsze niż zatrudniające 10 osób oraz o obrocie rocznym mniejszym niż 10 mln) – maksymalna wartość działań szkoleniowych dla pracownika – ok. 12 600 zł.

80% - Pozostali przedsiębiorcy – maksymalna wartość działania szkoleniowego na osobę – ok. 15 800 zł (dofinansowanie = 12 600 zł, pozostała część to wkład własny pracodawcy).

WAŻNE: osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników NA UMOWĘ O PRACĘ nie otrzymają dofinansowania działań szkoleniowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dofinansowanie nawet 100%

Weź udział w szkoleniach i skorzystaj z możliwości dofinansowań nawet w 100% na ten cel. Oto, co robimy, bo zorganizować dla Twojej firmy szkolenie:

  1. Sprawdzamy środki dostępne w rejonie działania firmy.
  2. Badamy potrzeby szkoleniowe Twoich pracowników.
  3. Dobieramy odpowiednie szkolenia.
  4. Przeprowadzamy, finalizujemy i rozliczamy procedurę dofinansowania.
  5. Podpisujemy umowę szkoleniową.
  6. Szkolimy Ciebie i Twoich pracowników.

Oto Ankieta potrzeb szkoleniowych dla Twoich pracowników.

Sprawdź ofertę naszych programów szkoleniowych

Szkolenia – każda wiedza kosztuje i ludzie aktywni na rynku pracy doskonale wiedzą, z jakimi kosztami może wiązać się rozszerzenie kompetencji. Dbamy o tym, by nasi klienci mogli rozwijać się, korzystając z możliwości finansowania ich edukacji.
Więcej...