Oferta szkoleń Fair Play

Dofinansowania i projekty

Priorytety KFS na 2017 rok

KFS 2017 – PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275,4 tys. zł:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

KFS 2017 – PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY KFS W 2017 ROKU


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318,9 tys. zł:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

%

dofinansowania procesu edukacyjnego

Dofinansowania

Szkolenia – każda wiedza kosztuje i ludzie aktywni na rynku pracy doskonale wiedzą, z jakimi kosztami może wiązać się rozszerzenie kompetencji. Dbamy o tym, by nasi klienci mogli rozwijać się, korzystając z możliwości finansowania ich edukacji. Dofinansowania przygotowujemy w oparciu o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał ludzki, ma – wg intencji ustawodawcy i zgodnie z naszą wizją – poprawiać pozycję firm jak i pracowników na rynku.


Ile środków można zdobyć?

Mikroprzedsiębiostwa zatrudniające na umowę o pracę do 10 osób mogą liczyć na 100% dofinansowania procesu edukacyjnego. Pozostali pracodawcy mają gwarancję finansowania 80% szkolenia ze środków KFS. Całość dofinansowania środkami KFS dochodzi do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co w 2017 roku daje kwotę około 12.600 złotych przy finansowaniu 100% szkolenia. Kwotę tę można wykorzystywać corocznie.


złotych na jednego uczestnika

Programy szkoleń

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPracodawcy i pracownicy już mogą u nas zamawiać następujące szkolenia, również korzystając z możliwości zorganizowania ich ZA DARMO, w ramach dofinansowania nawet w 100%, realizowanego w ramach KFS. Na liście poniżej znajdują się opracowane przez nas programy szkoleń, część z nich można pobrać natychmiast w formie pdf, klikając w link znajdujący się w tekście, pozostałe przedstawiamy po kontakcie z nami:

 

Programy tworzymy w ścisłej współpracy z najlepszymi specjalistami, każdorazowo dostosowujemy je do życzeń klientów co do czasu trwania, miejsca organizacji, włączenia nowych/nietypowych zagadnień oraz uwzględnienia specyfiki branży/grupy/poszczególnych klientów.

Programy branżowe

Doświadczenia w pracy z różnymi branżami pozwoliły nam przygotować specjalistyczną ofertę dla kilku grup zawodowych. Dysponujemy pakietami dedykowanych szkoleń dla:

  • branży medycznej,
  • kancelarii prawnych różnego typu,
  • działów i firm IT i powiązanych,
  • firm handlowych lub dysponujących działami handlowymi,
  • branży turystycznej i spa.

Jesteśmy otwarci na przygotowywanie kolejnych autorskich szkoleń, przygotowywanych z myślą o potrzebach poszczególnych zawodów.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli uważasz że możesz z nami współpracować – nie zwlekaj, skontaktuj się z nami.
Kontakt